Reparar microfissures de la façana

Primer de tot, cal dir que les fissures aparèixen a les façanes degut als moviments estructurals que pateixen els edificis. Amb el temps és normal que alguna esquerda surti. Ara bé, hi ha esquerdes que no podran ser tapades només amb pintura. Les esquerdes més groixudes necessitaran ser reformades per a algun professional de la construcció. Esquerdes més finetes, d’1 a 2 milímetres de gruixudària poden ser tractades amb plàstics elàstis i super elàstics.

El nostre PLÀSTIC ELÀSTIC, de naturalesa acrílicla, és especial per a aquests casos. La seva gran elacticitat i la seva extrahordinària adherència sobre qualsevol tipus de superfícies netes li permet ser el producte ideal per al tractament d’esquerdes i fissures així com per a la impermeabilització de façanes, parets mediadores, canals, murs etc. Com en els casos anteriors és indispensable haver netejat prèviament la superfície. El suport que estem tractant cal que estigui sa, sec i net.

Es poden fer tot tipus de colors amb aquest producte, ja sigui de les nostres pròpies cartes, com d’altres cartes universals (RAL, NOVA, NCS etc.) o colors a mida a partir de mostres. NO es recomana utilitzar-lo com a última capa ja que aquest material té tendència a perdre tò del color.

Així doncs com a acabat es recomana altament utlitzar el PLÀSTIC ACRÍLIC FIXADOR ja que amb aquest material el color es manté inalterable molt més temps.

El sistema d’aplicació serà el mateix que hem explicat anteriorment, dues capes com a mínim i a ser possible, en aquest cas, que siguin creuades. Es recomana un espessor mímim d’1 milímetre de gruix i es podrà aplicar amb brotxa, rodet o pistola. El rendiment del PLÀSTIC ELÀSTIC, en un bidó de 15L oscila entre 30 i 35 metres quadrats les dues capes.

adminReparar microfissures de la façana