Reparar la façana abans de pintar

Quan veiem que hi ha parts de la nostre façana on el remolinat té tendència a caure el que cal fer abans de pintar, és reparar-lo. Una vegada reparat i sellat, cald`ra dissimular aquesta reparació. Aquí entra en joc el nostre producte NORDLAC RUGÓS, de naturalesa vinílica. Aquest producte és la variant rugosa del nostre revestiment per a exteriors NORDLAC LLIS.

És recomenable, aplicar una capeta fina d’ACRYNORD sobre la superfície que ha de ser igualada, per tal de fixar primer tot el material que s’ha fet servir per a la reparació prèvia del suport.Una vegada sec, es pot omplir la superfície afectada amb NORDLAC RUGÓS. Es pot omplir amb un rodet d’exterior normal, però una vegada fet, es recomana passar per sobre el revestiment fresc un rodet d’esponja per tal d’imitar el grà picat del remolinat general de la paret.

El rendiment d’aquest producte variarà en funció de com sigui el suport, però per norma general podem dir que com a mínim es gastarà 1kg per metre quadrat.

Amb aquest matetrial es poden fer colors de la nostra pròpia carta, com d’altres cartes universals. També es poden fer colors a mida a partir de mostres. Però és recomenable fer una última capa general (a tot el pany) utilitzant qualsevol dels nostres revestiments per a l’exterior, el PLÀSTIC ACRÍLIC FIXADOR o el NORDLAC LLIS, per tal d’acabar de dissiumular les petites diferències de nivell que s’hauran pogut generar durant reparació del suport afectat.

adminReparar la façana abans de pintar