Pintar o repintar la façana

Tenim varis productes que dónen un molt bon resultat a l’hora de pintar o repintar façanes.

PLÀSTIC ACRÍLIC FIXADOR
ACRYNORD
NORDLAC LLIS

Abans però, cal mencionar que abans d’aplicar aquest o qualsevol altre producte a una superfície, primer cal procedir amb la neteja a fons del suport ja sigui utilitzant màquines tipus karcher o raspalls.

Una vegada el suport estigui sec, net de pols, grassa, restes de pintures velles etc., es podrà començar a pintar.

Sens dubte, el PLÀSTIC ACRÍLIC FIXADOR, de naturalesa acrílica, és una de les millors solucions que podem oferir per a repintar una façana. El seu bon rendiment, la seva flexibilitat, la seva cubrició, la seva capacitat de fixació i la seva permenència al suport una vegada aplicat, el converteixen en el rei de les façanes.

El PLÀSTIC ACRÍLIC FIXADOR, destaca per la seva gran capacitat de penetració i fixació. Cal donar sempre dues capes com a mínim. La primera cal rebaixar-la una mica amb aigua (un 5-10% com a molt). Una vegada aplicada caldrà esperar unes 4-6 hores i ja es podran observar alguns dels efectes que la pintura causarà a la superficie pintada: molt més dura, forta, uniforme, compacte i impermeable. Aquesta primera capa farà que la segona sigui de més bon treballar i a més farà gastar menys material. El rendiment que té aquest producte és el següent: amb un bidó de 15L es poden pintar uns 40-45 metres quadrats a dues capes.

Es poden fer tot tipus de colors amb aquest producte, ja sigui de les nostres pròpies cartes, com d’altres cartes universals (RAL, NOVA, NCS etc.)

Normalment amb dues capes la façana ja es pot donar per bona, però hi ha casos que cal donar-ne alguna més: dependrà de la textura, la rugositat i la porositat de la superfície. Com més rugosa sigui, més costarà omplir-la i per tant més capes haurem d’aplicar per obtenir un resultat satisfactòri.

Amb un acabat com aquest, aconseguim que la façana sigui molt més resistent a les inclemències del temps, a la radiació ultravioleta i a l’efecte del calor i les baixes temperatures.

Si el suport que hem de repintar és un suport molt porós, tipus revestiment monocapa per exemple, abans caldrà fixar-lo per evitar que el consum de pintura es dispari. En aquest cas el producte ideal és l’ACRYNORD.

L’ACRYNORD és un fixador a l’aigua, incolor i molt potent. No vé a l’ús. Cal preparar-lo tot rebaixant-el amb aigua en la següent proporció aproximada: 1 part d’ACRYNORD per 3 o 4 parts d’aigua. Una vegada aplicada la barreja ( ja sigui amb rodet o amb pulvulitzador) s’ha de deixar assecar unes 6 hores. Una vegada tenim l’ACRYNORD sec, ja podem aplicar les dues capes corresponents de PLÀSTIC ACRÍLIC FIXADOR o de NORDLAC LLIS, seguint el procés que ja hem explicat. El rendiment d’aquest material és molt elevat. Amb 10 litres de barreja es poden pintar uns 70-80 metres quadrats.

El darrer producte que cal destacar per pintar façanes és el NORDLAC LLIS. Aquest producte és altament recomanable per a suports que mai han estat pintats. Això no vol dir que no es pugui utilitzar per a repintar, ni molt menys!

Al ser de naturalesa vinílica, té molta més densitat i la seva capacitat de cubrició és superior a la dels plàstics acrílics. Aquesta densitat és la que permet dissimular més fàcilment les imperfeccions que pugui tenir la superfície que estem treballant.

Per aplicar-lo cal seguir les mateixes instruccions que hem explicat abans: primera capa una mica diluida amb aigua (5-10%), i la segona capa cal aplicar-la directament, sense diluir.
Aquest producte dóna un acabat fort, rubust, amb gran resistència a les inclemències del temps, a la radiació ultravioleta i a l’efecte del calor i les baixes temperatures.

Cal esmentar que tots els nostres productes s’han d’aplicar amb una temperatura ambient no inferior als 5ºC i no superior als 35ºC.

adminPintar o repintar la façana